ข้อกำหนดและเงื่อนไข www.123khondee.com

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้าใช้เว็บไซต์นี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเหลานี้ จะบอกถึงข้อกำหนดและการให้บริการที่คุณได้ใช้งานหรือเข้าผ่าน https://www.123khondee.com รวมถึงโดเมนย่อยและเว็บไซต์ในเครือที่เกี่ยวข้องและ/หรือแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าชมหรือผู้ลงทะเบียน การใช้เว็บไซต์ของเรา รวมถึงการใช้งาน เข้าชม หรือลงทะเบียนบัญชี หากคุณลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราผ่านทางบุคคลที่สาม เช่น Facebook, [email protected], Google, Youtube, instagram, Twitter เป็นต้น คุณจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

1. ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

ศูนย์ 123คนดีมีน้ำใจ ภายใต้สโลแกน “ทุกปัญหา ที่นี่มีคำตอบ” โดยสำนักข่าวทีนิวส์ ซึ่งได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน ยุคเทคโนโลยี 4.0 ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สังคมเมืองใหญ่ อย่างกรุงเทพฯ หรือเมืองปริมณฑล ที่มีคนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งคนในพื้นที่ดั้งเดิมและคนต่างถิ่นที่เข้ามาทำงาน เกิดการขยายตัวทางสังคมและเศรษฐกิจ มีวิถีชีวิตที่ต่างคนต่างอยู่ และการแก่งแย่งแข่งขัน ก่อให้เกิดความแออัดทางสังคม การจราจรที่ติดขัด ปัญหาด้านอุบัติเหตุมากขึ้น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด การสาธารณูปโภค หน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน เพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ตรงจุด ได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที ศูนย์ 123 คนดีมีน้ำใจ จึงทำหน้าที่เพื่อเป็นสื่อกลาง ในรับแจ้งเรื่องราวของผู้ที่เดือดร้อน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที และเป็นพื้นที่ ที่จะให้ทุกคนได้มาร่วมกันสร้างความดีโดยไม่มีสินจ้างหรือรางวัล ภายใต้สโลแกนที่ว่า “ทุกปัญหา ที่นี่มีคำตอบ” ศูนย์ 123 คนดีมีน้ำใจ เป็นรูปแบบการดำเนินรายการผ่านช่องทาง เฟซบุ๊ก และ Youtube ช่อง “123 คนดีมีน้ำใจ “ โดยมีศูนย์รับเรื่องประสานงาน หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ผู้เกี่ยวข้อง แบบเร่งด่วน รวดเร็ว ฉับไว และการเชื่อมโยง อาสาเครือข่ายพลเมืองดี จิตอาสา ที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน พร้อมทั้งเกื้อกูล สนับสนุนและช่วยเหลือสังคม รวมทั้งการยกย่อง เชิดชูคนดี เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ต้องการสร้างสรรค์ สังคมไทยให้มีความสุข ให้น่าอยู่

ในขณะที่อยู่ระหว่าง การสร้างการรับรู้ ศูนย์ 123 คนดีมีน้ำใจ เราก็ได้มีการนำเสนอข้อมูลคนดี ในเขตพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล ซึ่งก็พบว่า ในพื้นที่กรงเทพฯ มีฐานข้อมูลคนดี จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เป็นจำนวนมาก ซึ่งก็สอดรับกับนโยบายยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ในหลายๆ ด้าน ทั้ง การรักษาชุมชนให้สะอาดปลอดภัย , จิตอาสา ผู้ดูแลผู้สูงอายุ คนเจ็บป่วยในพื้นที่ดีเด่น การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลุ่มจิตอาสา ที่พร้อมจะทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย์ที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย อีกมากมาย ดังนั้น ทางศูนย์ 123 คนดีมีน้ำใจ จะอยากจะลงพื้นที่เพื่อติดตาม เผยแพร่ข้อมูล กลุ่มคนดี กลุ่มจิตอาสา ในเขตกรุงเทพฯ เพื่อประชาสัมพันธ์และยกย่องเชิดชูต่อไป

2. การใช้งานเว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์ของเราเปิดให้บริการฟรี ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใดๆผ่านเว็บไซต์ของเรา เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร รูปภาพ คลิปวีดีโอต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ของเราจะมีให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมกถึงการหยุดชะงักหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องทางเทคนิค ไม่ว่าจะเกิดจากฝั่งการพัฒนาของเราหรือฝั่งผู้ให้บริการเซิฟเวอร์ที่เราใช้บริการอยู่ หรือการอนุญาตให้เข้าใช้เว็บไซต์ของเราเป็นแบบชั่วคราวเราอาจระงับ ถอน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงบางส่วน หรือทั้งหมดของเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อคุณ หากเว็บไซต์ของเราไม่สามารถให้บริการได้ตลอดเวลาหรือในช่วงเวลาใดๆ

3. บัญชีและรหัสผ่านของคุณ

ในการลงทะเบียนสำหรับบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เราไม่กำหนดอายุผู้ใช้งาน ทั้งนี้การสมัครการใช้งานขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ใช้งานเอง การสมัครสมาชิกของเราใช้ระบบการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือจำนวน 10 หลักของคุณเอง(ไม่รวมรหัสโค๊ดตัวเลขของประเทศเช่นประเทศไทย +66) ผ่านระบบที่เรียกว่า OTP (One time password) ส่งไปยัง SMS มือถือของคุณเอง ทั้งนี้ทางเราไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในกรณีมีผู้ไม่หวังดีใช้เบอร์โทรศัพท์ของคุณในการลงทะเบียนและรับ SMS ด้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณเอง ซึ่งในกรณีนี้ทางเราจะช่วยเหลือเท่าที่เราสามารถช่วยเหลือได้จากระบบของเราเอง เรามีสิทธิ์ในการปิดการใช้งานตัวผู้ใช้ หรือรหัสผ่าน หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้ ไม่ว่าคุณจะเลือกหรือได้รับการจัดสรรจากเรา เมื่อใดก็ตามหากอยู่ในความเห็นที่สมเหตุสมผลของเรา คุณไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และ/หรือหากเราเชื่อว่าบัญชีของคุณถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือหลอกลวง หากคุณทราบหรือสงสัยว่าบุคคลอื่นที่คุณรู้รหัสประจำตัวผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณหรือใช้โทรศัพท์และเบอร์โทรศัพท์ของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีที่ [email protected] หรือ 02-5261123 หลังจากได้รับการแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว คุณอาจจะต้องยอมรับข้อตกลงของเราที่กล่าวมาข้างต้นในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านเอง

4. ข้อตกลงระหว่างผู้ใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นมือถือของเรา

คุณอาจใช้เว็บไซต์ในฐานะผู้ใช้ทั่วไปหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นมือถือ เมื่อคุณมีเหตุด่วนเหตุ เรามีแบบฟอร์มการแจ้งเหตุให้คุณได้ใช้งาน มีเนื้อหาข่าวสารจากเว็บไซต์ในเครือและจาก 123คนดีมีน้ำใจ รวมทั้งสื่อมีเดียเช่น วิดีโอ เสียง ให้คุณสามารถเลือกรับอ่าน หากเนื้อหาใดที่เกี่ยวข้องและไม่ถูกต้องหรือผิดนโยบายความเป็นส่วนตัว ระเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องแจ้งให้เราทราบโดยทันทีที่ [email protected] หรือ 02-5261123 ทั้งที่กระบวนการแก้ไขขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมงาน

5. การแจ้งเหตุ

การแจ้งเรื่องผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น หรือการโทรศัพท์ หรือทางช่องทางอื่นๆ ที่ทางทีมงานได้รับ ทุกเนื้อหาและข้อความ ภาพ คลิปวีดีโอ เสียง เราขอสัญญาว่าเป็นความลับและไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานได้รู้เป็นอันขาด 123คนดีมีน้ำใจให้ความสำคัญกับข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง แต่อีกหนึ่งทางเลือกผู้แจ้งเรื่องสามารถกดเลือก “ต้องการให้ข้อมูลนี้เป็นความลับ” ก่อนการกดแจ้งเรื่องทุกครั้ง เนื้อหาใดก็ตามที่คุณอัพโหลดไปยังเว็บไซต์ของเรา หรือให้ข้อมูลแก่เราในลักษณะอื่นใดเพื่อให้เราใช้งานเว็บไซต์ จะถือว่าไม่เป็นความลับ และไม่เป็นกรรมสิทธิ์ คุณมีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของเนื้อหาทั้งหมดของคุณ แต่จำเป็นต้องให้สิทธิ์แก่เรา และผู้ใช้รายอื่นบนเว็บไซต์ของเราโดยไม่มีข้อจำกัด อนุญาตให้ใช้จัดเก็บ และคัดลอกเนื้อหานั้น และแจกจ่าย และให้บริการแก่บุคคลที่สามทั่วโลก นอกจากนี้เรายังมีสิทธิ์เปิดเผยตัวตนของคุณกับบุคคลที่สามที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า เนื้อหาที่คุณโพสต์ หรืออัพโหลดไปยังเว็บไซต์ของเราเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิในความเป็นส่วนตัวของพวกเขา เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อบุคคลที่สาม เกี่ยวกับเนื้อหาหรือความถูกต้องของเนื้อหาหรือรายการที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นโพสต์ เรามีสิทธิ์ในการลบโพสต์ใดๆ ที่คุณทำขึ้นบนเว็บไซต์ของเรา หากความเห็นของเราโที่มีต่อพสต์ของคุณไม่สอดคล้องกับมาตรฐานเนื้อหาที่กำหนดไว้ใน

6. การปกปิดเรื่องราวให้เป็นความลับ

การแจ้งเรื่องเข้ามายังทีมงาน 123คนดีมีน้ำใจ ทีมงานยังมีการคัดกรองเนื้อหาและติดต่อกลับผู้แจ้งเรื่องในบางกรณี ทั้งนี้การปกปิดเป็นความลับขึ้นอยู่กับตกลงและได้รับอนุญาตจากผู้แจ้งเรื่องทางโทรศัพท์หรือทางใดทางนึง การปกปิดนั้นขึ้นอยู่กับกรณีเช่น บิดเบือนรูปภาพ บิดเบือนหน้า ปกปิดชื่อ ปกปิดข้อมูล ในส่วนสำคัญตามแล้วแต่ผู้แจ้งเรื่องได้ทำการตกลงเอาไว้กับทีมงาน

7. นิยาม "ต้องการให้ข้อมูลนี้เป็นความลับ”

นิยามของการเลือก ”ต้องการให้ข้อมูลนี้เป็นความลับ” เป็นระบบการทำงานที่มีในรูปแบบเว็บและแอปพลิเคชั่น นั่นหมายถึงหากผู้แจ้งเรื่องได้ตกลงเงื่อนไขการยอมรับให้เรื่องที่แจ้งให้อยู่ในสถานะ "ต้องการให้ข้อมูลนี้เป็นความลับ” นั่นหมายถึงทีมงาน 123คนดีมีน้ำใจจะปฏิบัติตามเนื้อหาข้อที่ 6. การยอมรับให้เป็นแบ่งเป็น "ต้องการให้ข้อมูลนี้เป็นความลับ” แบ่ง 2 กรณี
1. กรณีเว็บไซต์ กดเลือกที่ เช็คบ็อก ให้มีเครื่องหมายติ๊กถูก ถือว่าเป็นการยอมรับให้อยู่ข้อตกลง "ต้องการให้ข้อมูลนี้เป็นความลับ”
2. กรณีแอปพลิเคชั่น การกดที่ปุ่มที่มีชื่อว่า “เป็นความลับ” เพื่อแสดงสถานนะรูปกลมสีเขียว ถือว่าเป็นการยอมรับให้อยู่ในข้อตกลง "ต้องการให้ข้อมูลนี้เป็นความลับ”

8. การเผยแพร่เนื้อหาจากเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลที่ผู้แจ้งเรื่องส่งให้กับทีมงาน 123คนดีมีน้ำใจ จะได้รับการเปิดเผยก็ต่อเมื่อทีมงานและผู้แจ้งเรื่องได้ทำการตกลงกันทั้ง 2 ฝ่ายและทีมงานได้ปฏิบัติตามข้อที่ 6. ช่องทางการเผยแพร่ลงสู่สารธารณะบนสื่อโซเชียลมีเดียเช่น Twitter, Facebook, [email protected], Youtube ข้อมูล ข้อความ ภาพ คลิป เสียง ของผู้แจ้งเหตุนั้นถือเป็นข้อมูลความจริง. หากข้อมูลที่ได้แจ้งเรื่องเข้ามา เป็นเท็จหรือเข้าข่าย หลอกลวง ปั้นเรื่อง หรือผิดลิขสิทธิ์ เรียกร้องความสงสาร ผิดจริยธรรมอันควรถือเป็นความผิดของผู้แจ้งเรื่อง และผู้แจ้งเรื่องเป็นผู้รับผิดชอบต่อวาทะกรรม หรือการกระทำใดๆนั้นเอง ทีมงานและบริษัทล้วนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

9. ข้อจำกัดความรับผิดชอบของเรา

ข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ไม่รวม หรือจำกัดความรับผิดชอบในการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บส่วนตัวที่เกิดจากความล่าช้าของทีมงาน ไม่ว่าจะอยู่ในขั้ตอนการประสานงาน ไปยังหน่วยงานที่ให้ความช่วยเราเป็นเพียงสื่อกลางไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ เราไม่รวมเงื่อนไข การรับประกัน การรับรอง หรือข้อตกลงอื่นใดที่อาจส่งผลต่อเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น หรือเนื้อหาของเรา ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในขอบเขตสูงสุดตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เราเป็นเพียงสื่อกลางที่ต้องการช่วยเหลือมิได้หวังประโยชน์ใดๆจากผู้ใช้บริการของเรา
ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้บังคับ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดจากไวรัส การโจมตีแบบกระจายการให้บริการ หรือสิ่งอื่นที่ใดเป็นอันตรายต่อเทคโนโลยีที่อาจส่งผลต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือเนื้อหาข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ เนื่องจากการใช้เว็บไซต์ของเรา หรือการดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ ของคุณบนเว็บไซต์ หรือบนเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับคุณ
เราไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา ลิงก์ต่างๆ ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ได้การรับรองจากเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณ

10. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

เราอาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยการแก้ไขที่หน้านี้ เราจะใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การประกาศในสิ่งที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์หรือแอบพลเคชั่นของเราเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการแก้ไขดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราขอให้คุณตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราว เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราทำขึ้น เนื่องจากคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงคุณต้องหยุดใช้งานเว็บไซต์